Hafðu tekjur sem gestgjafi með ferðavagn eða húsbíl

Segðu okkur aðeins meira um eignina þína

Hafðu tekjur sem gestgjafi með ferðavagn eða húsbíl

Segðu okkur aðeins meira um eignina þína

Bjóddu upp á ferðavagn eða húsbíl á Airbnb

Tjaldvagnar og húsbílar á Airbnb eru vélknúin heimili, stór sem lítil, sem gætu til dæmis verið hálft heimili og hálft (kyrrstætt) farartæki eða ferðavagnar með litlu rými sem hentar ævintýrafólki. Með ferðavagni eða húsbíl á Airbnb býðst gestum heillandi gistiaðstaða fyrir útivist í ferðinni.

Tjaldvagnar og húsbílar á Airbnb eru vélknúin heimili, stór sem lítil, sem gætu til dæmis verið hálft heimili og hálft (kyrrstætt) farartæki eða ferðavagnar með litlu rými sem hentar ævintýrafólki. Með ferðavagni eða húsbíl á Airbnb býðst gestum heillandi gistiaðstaða fyrir útivist í ferðinni.

Hvað er Airbnb?

Airbnb hjálpar fólki að finna gistingu og dægrastyttingu um allan heim. Gestgjafar eru undirstaða samfélagsins en þeir gera gestum kleift að búa eins og heimafólk á hverjum stað.

Ástæður fyrir því að gerast gestgjafi á Airbnb?

Með Airbnb er auðvelt og öruggt að taka á móti ferðafólki. Þú ræður algerlega framboðinu hjá þér, verði, húsreglum og hvernig samskiptum við gesti er háttað.

Við stöndum með þér

Til að tryggja öryggi þitt, heimilisins þíns og muna tryggjum við allar bókanir fyrir eignatjóni upp að 1 milljón Bandaríkjadala og slys upp að 1 milljón Bandaríkjadala.

Gestaumsjón í 3 skrefum

Skráðu eignina þína að kostnaðarlausu

Bjóddu hvaða eign sem þú vilt án þess að borga fyrir skráningu hvort sem það er gestahús, hlaða eða eitthvað þar á milli.

Ákveddu hvernig þú vilt taka á móti gestum

Stýrðu dagskránni, verðum og kröfum til gesta. Við erum þér alltaf innan handar.

Bjóddu fyrsta gestinn velkominn

Þegar þú hefur birt skráninguna þína geta gjaldgengir gestir haft samband. Þú getur sent þeim spurningar áður en gistingin hefst.

Gestgjafaábyrgðin varð til þess að ég skráði mig á Airbnb af því að ef tjón eða vandamál kemur upp þá hef ég eitthvað til að grípa til.
Gestgjafaábyrgðin varð til þess að ég skráði mig á Airbnb af því að ef tjón eða vandamál kemur upp þá hef ég eitthvað til að grípa til.

Dennis er gestgjafi í London vegna þess hve mikinn sveigjanleika það gefur honum

Dennis er gestgjafi í London vegna þess hve mikinn sveigjanleika það gefur honum

Læra af öðrum gestgjöfum
Gestgjafaábyrgðin varð til þess að ég skráði mig á Airbnb af því að ef tjón eða vandamál kemur upp þá hef ég eitthvað til að grípa til.
Gestgjafaábyrgðin varð til þess að ég skráði mig á Airbnb af því að ef tjón eða vandamál kemur upp þá hef ég eitthvað til að grípa til.

Dennis er gestgjafi í London vegna þess hve mikinn sveigjanleika það gefur honum

Dennis er gestgjafi í London vegna þess hve mikinn sveigjanleika það gefur honum

Læra af öðrum gestgjöfum

Þú ert undir okkar verndarvæng

Við vitum að það skiptir mestu máli að treysta fólkinu sem gistir heima hjá þér. Með Airbnb getur þú sett ströng skilyrði fyrir bókunum og kynnst gestum áður en þeir gista.

En ef eitthvað kemur samt upp á stöndum við þér að baki. Við styðjum við gestgjafa í öllu ferlinu, hvort sem er með vernd gegn eignatjóni upp að 1 milljón Bandaríkjadala eða þjónustuveri sem er alltaf opið um allan heim.

Hægt að fara fram á opinber skilríki fyrir bókun
Húsreglur sem gestir þurfa að samþykkja
Tækifæri til að lesa umsagnir vegna fyrri ferða
Innifalin vernd gegn eignatjóni upp að 1 milljón Bandaríkjadala
Þjónustuverið er alltaf opið um allan heim

Einfaldar greiðslur

Ákveddu verðið hjá þér

Þú ræður ávallt verðinu hjá þér. Þarftu aðstoð? Við erum með verkfærin sem hjálpa þér að mæta eftirspurn á svæðinu.

Borgaðu lág gjöld

Skráningin kostar ekkert. Airbnb tekur almennt flata 3% þóknun fyrir hverja bókun af gestgjöfum en það er með því lægsta sem þekkist í þessum geira.

Fáðu borgað hratt

Þegar gestur hefur innritað sig getum við borgað þér út með PayPal, millifærslu eða öðrum leiðum.

Gestgjafar eins og þú um allan heim

2,9 mil.

Gestgjafar á Airbnb

Gestgjafar á Airbnb

800 þ.

Meðalfjöldi gistinga á Airbnb hverja nótt

Meðalfjöldi gistinga á Airbnb hverja nótt

14 þ.

Nýir gestgjafar á mánuði

Nýir gestgjafar á mánuði

Svör við spurningum

Hver getur verið gestgjafi á Airbnb?

Á flestum stöðum er auðvelt að verða gestgjafi á Airbnb og það kostar aldrei neitt að skrá eign. Meðal eigna sem gestgjafar hafa skráð á Airbnb má finna fullbúnar íbúðir og heimili, sérherbergi, trjáhús og kastala.

Frekari upplýsingar um væntingar til gestgjafa má finna í samfélagsviðmiðum Airbnb sem snúa að öryggi, áreiðanleika og gestrisni og gagnast gestgjöfum til að fá framúrskarandi umsagnir gesta.

Hvers er krafist af gestum áður en þeir bóka?

Við biðjum alla notendur Airbnb um grunnupplýsingar áður en farið er í ferð með okkur. Gestir þurfa að hafa fyllt allar þessar upplýsingar út áður en hægt er að senda bókunarbeiðni. Þessar upplýsingar hjálpa þér að vita við hverju þú mátt búast og hvernig þú hefur samband við gestinn.

Meðal krafna Airbnb til gesta eru: • Fullt nafn • Netfang • Staðfest símanúmer • Kynningarskilaboð • Samþykki á húsreglunum þínum • Greiðsluupplýsingar

Gert er ráð fyrir því að gestir séu með notandamynd en það er ekki skylda. Þú getur einnig farið fram á að gestur framvísi skilríkjum fyrir bókun hjá þér.

Hvað kostar að skrá eignina mína?

Það kostar ekkert að stofna aðgang og skrá heimili á Airbnb.

Þegar bókað er hjá þér innheimtir Airbnb þjónustugjald gestgjafa (yfirleitt 3%) til að standa straum af rekstrinum.

Hvaða verndar nýt ég gegn eignatjóni?

Gestgjafaábyrgð Airbnb veitir gestgjafa vernd upp á allt að 1.000.000 Bandaríkjadali vegna skemmda á ákveðnum eignum í þeim sjaldgæfu tilvikum að tjón af völdum gesta sé hærra en tryggingarfé eða ef ekkert tryggingarfé er til staðar.

Gestgjafaábyrgðin nær ekki til reiðufjár og verðbréfa, safnmuna, sjaldgæfra listaverka, skartgripa, gæludýra eða persónulegrar ábyrgðar. Við mælum með því að gestgjafar komi slíkum verðmætum í örugga geymslu þegar þeir leigja út eignir sínar. Ábyrgðin nær ekki heldur til skemmda eða eignatjóns vegna eðlilegs slits.

Frekari upplýsingar um gestgjafaábyrgðina eru á http://airbnb.com/guarantee

Hvernig ætti ég að velja verðið fyrir eignina mína?

Verðið sem þú setur á eignina þína er alfarið undir þér komið. Þegar þú ákveður þig getur þú leitað að áþekkum skráningum í borginni þinni eða hverfinu til þess að fá hugmynd um markaðsverð.

Viðbótargjöld • Ræstingagjald: Þú getur annaðhvort fellt ræstingagjaldið inn í verð fyrir hverja nótt eða bætt því við í verðstillingunum hjá þér. • Önnur gjöld: Til þess að leggja önnur gjöld ofan á verðið (svo sem gjald vegna síðbúinnar innritunar eða vegna gæludýra) verður þú að hafa greint frá þeim áður en gesturinn gengur frá bókun og nota svo úrlausnarmiðstöðina til að óska eftir öruggri greiðslu á þessum viðbótargjöldum.

Hvernig getur Airbnb hjálpað mér við verðlagningu?

Með snjallverðum Airbnb getur þú látið verðin hjá þér hækka og lækka sjálfkrafa í takt við breytingar á eftirspurn eftir eignum eins og þinni.

Þú berð alltaf ábyrgð á verðinu hjá þér og snjallverð fer því eftir stillingunum sem þú velur. Þú getur auk þess alltaf breytt gistináttaverðinu.

Snjallverð miðast við tegund og staðsetningu eignarinnar, árstíð, eftirspurn og öðrum atriðum (eins og viðburðum á staðnum).

Viltu byrja að fá tekjur?

Viltu byrja að fá tekjur?