Uppgötvaðu ótrúlega gististaði

Finndu gestgjafa með auka herbergi, heilu heimilin og óvenjulega dvalarstaði eins og kastala og snjóhús.

Bókaðu dvöl

Vertu í samskiptum við gestgjafa, staðfestu ferðadagsetningar og borgaðu &mdas; allt í gegnum trausta þjónustu Airbnb.

Ferðastu

Vertu eins og heima hjá þér hvar sem er í heiminum. Lærðu meira um hvernig þú ferðast á Airbnb.

Lærðu meira um að vera gestgjafi á Airbnb og sýndu gestunum þínum að þeir séu á rétta staðnum.

Velkomin heim

Leigðu einstakar eignir frá gestgjöfum í 190+ löndum.
Hvert viltu fara?
Hvernig þetta virkar

Vinsamlega stilltu staðsetningu

Ferðalag þitt á næstunni

Hefðu þitt næsta ævintýri

Samfélagið okkar