Uppgötvaðu ótrúlega gististaði

Finndu gestgjafa með auka herbergi, heilu heimilin og óvenjulega dvalarstaði eins og kastala og snjóhús.

Bókaðu dvöl

Vertu í samskiptum við gestgjafa, staðfestu ferðadagsetningar og borgaðu &mdas; allt í gegnum trausta þjónustu Airbnb.

Ferðastu

Vertu eins og heima hjá þér hvar sem er í heiminum. Lærðu meira um hvernig þú ferðast á Airbnb.

Lærðu meira um að vera gestgjafi á Airbnb og sýndu gestunum þínum að þeir séu á rétta staðnum.

Velkomin heim

Leigðu einstakar eignir frá gestgjöfum í 190+ löndum.
Hvert viltu fara?
Hvernig þetta virkar

Vinsamlega stilltu staðsetningu

Earn Money for Your Next Vacation
Share your Chicago space and make extra money this summer.
Learn More

Hefðu þitt næsta ævintýri

Samfélagið okkar