Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Allt sem þú þarft að vita um AirCover fyrir gestgjafa

  Vernd frá A til Ö. Alltaf innifalið og kostar aldrei neitt. Einungis á Airbnb.
  Höf: Airbnb, 11. maí 2022
  5 mín. myndskeið
  Síðast uppfært 6. maí 2022

  Aðalatriði

  • AirCover fyrir gestgjafa felur í sér eignavernd gestgjafa upp á 1 milljón Bandaríkjadala ásamt ábyrgðartryggingu gestgjafa upp á 1 milljón Bandaríkjadala

  • Eignavernd verndar gegn tekjutapi og veitir nýja vernd vegna tjóns af völdum gæludýra, djúphreinsunar og annars

  Gestgjafar okkar eru hjarta og sál Airbnb. Það skiptir meginmáli í starfi okkar að hlusta á ykkur og það eru athugasemdir ykkar sem urðu til þess að við komum AirCover fyrir gestgjafa á laggirnar.

  Þið hafið látið okkur vita að þið þurfið meiri vernd ásamt einföldu og fljótlegu endurgreiðsluferli. Hvað ef gestur reykir í eigninni sem veldur því að gera þarf sérstakar ráðstafanir fyrir ræstingu? Hvað ef hundur gests nartar í sófann ykkar? 

  Með Aircover fyrir gestgjafa getur þú tekið á móti gestum af öryggi. Til viðbótar við ábyrgðartryggingu upp á 1 milljón Bandaríkjadala nær eignavernd AirCover fyrir gestgjafa upp á 1 milljón Bandaríkjadala—sem áður stóð aðeins gestgjöfum til boða—nú einnig yfir tjón af völdum gæludýra, djúphreinsunar og annars.

  1 milljón Bandaríkjadala eignavernd

  AirCover fyrir gestgjafa veitir eignavernd upp á 1 milljón Bandaríkjadala valdi gestur tjóni á fasteign eða munum í dvöl í gegnum Airbnb. Við bjóðum nú þegar vernd ef gestur hellir niður rauðvíni og skemmir teppi en með auknu verndinni fást einnig bætur fyrir rifin gluggatjöld ef köttur klórar þau.

  Dæmi um það sem er innifalið í auknu verndinni:

  • Tjón vegna gæludýra: Engar áhyggjur; verndin nær yfir tjón af völdum gæludýra
  • Djúphreinsun: Við bætum upp óvæntan kostnað við þrif eins og að fjarlægja sígarettulykt ef gestur reykir inni á heimilinu
  • Tekjutap: AirCover fyrir gestgjafa endurgreiðir tekjutap sé hætt við staðfestar bókanir á Airbnb vegna tjóns af völdum gesta
  • 14 daga tilkynningarfrestur: Ef gestir valda tjóni má óska eftir endurgreiðslu í 14 daga frá útritun. Það skiptir ekki einu sinni máli þótt nýir gestir hafi þegar innritast
  • Hröð endurgreiðsla: Við endurgreiðum fljótt vegna tjóns sem gestir valda—yfirleitt innan tveggja vikna
  • Hraðari þjónusta fyrir ofurgestgjafa: Nú komist þið fyrr að og fáið hraðari endurgreiðslu

  Ef þú þarft að óska eftir endurgreiðslu er nóg að stofna beiðni hjá AirCover fyrir gestgjafa í úrlausnarmiðstöðinni. Þegar þú hefur sent inn beiðnina er gestinum tilkynnt um það sem er skemmt eða vantar. Gesturinn hefur þá sólarhring til að greiða upphæðina sem þú óskar eftir. Þú getur leitað aðstoðar þjónustuvers Airbnb ef gestur neitar að borga alla upphæðina eða svarar ekki.

  Fáðu frekari upplýsingar um eignavernd gestgjafa

  1 milljón Bandaríkjadala ábyrgðartrygging gestgjafa

  Ábyrgðartrygging verndar gestgjafa ef svo ólíklega vill til að gestur meiðist eða ef munir hans verða fyrir skemmdum eða sé þeim stolið í dvöl hjá gestgjafa. Verndin nær einnig yfir fólk sem hjálpar til, svo sem samgestgjafa og ræstitækna, svo að þið getið fundið til öryggis við gestaumsjón á Airbnb.

  Komi upp lagaleg ábyrgð veitir ábyrgðartrygging gestgjafa vernd vegna eftirfarandi:

  • Líkamstjón á gesti (eða öðrum)
  • Tjón eða þjófnaður á munum gesta (eða annarra)
  • Tjón af völdum gesta (eða annarra) á sameign eins og anddyri bygginga og fasteignum í nágrenninu

  Opnaðu inntakseyðublaðið vegna ábyrgðartryggingar til að leggja fram kröfu. Upplýsingarnar verða sendar til óháðs vátryggingafélags sem við treystum og sem mun fela fulltrúa sínum að vinna úr kröfunni. Fulltrúinn mun leysa úr kröfunni samkvæmt vátryggingarskilmálunum.

  Ef þú ert upplifunargestgjafi fellur þú undir ábyrgðartryggingu upplifana.

  Fá frekari upplýsingar um ábyrgðartryggingu gestgjafa

  Hvatningin að AirCover fyrir gestgjafa kemur frá athugasemdum ykkar. Við erum staðráðin í því að bregðast við athugasemdum ykkar og hvetjum ykkur til að segja okkur meira.

  Eignavernd gestgjafa, ábyrgðartrygging gestgjafa og ábyrgðartrygging upplifana vernda hvorki gestgjafa sem bjóða gistingu í gegnum Airbnb Travel, LLC né gestgjafa með gistingu á meginlandi Kína og í Japan þar sem gestgjafavernd í Kína, gestgjafatrygging í Japan og upplifunartrygging í Japan gilda. Eignavernd gestgjafa tengist ekki ábyrgðartryggingu gestgjafa.

  Hafðu í huga að allar upphæðir eru sýndar í Bandaríkjadölum og mundu að aðrir skilmálar og undanþágur gilda einnig.

  Upplýsingarnar í þessari grein gætu hafa breyst frá birtingu.

  Aðalatriði

  • AirCover fyrir gestgjafa felur í sér eignavernd gestgjafa upp á 1 milljón Bandaríkjadala ásamt ábyrgðartryggingu gestgjafa upp á 1 milljón Bandaríkjadala

  • Eignavernd verndar gegn tekjutapi og veitir nýja vernd vegna tjóns af völdum gæludýra, djúphreinsunar og annars

  Airbnb
  11. maí 2022
  Kom þetta að gagni?