SAMANTEKT VEGNA JAPANSKRAR TRYGGINGAR

Upplifunartrygging

Hvað er upplifunartrygging?

Upplifunartrygging okkar er ábyrgðartrygging fyrir upplifunargestgjafa vegna líkams- eða eignatjóns gesta og þriðju aðila vegna slyss í upplifun sem gestgjafinn býður. Upplifunartryggingin okkar tryggir ekki gestgjafa vegna tjóns á eigum þeirra eða tapi á eigin eignum meðan á upplifun stendur.

Japönsk upplifunartrygging heyrir undir tryggingu sem er gefin út af Sompo Japan Insurance Inc. án viðbótarkostnaðar fyrir gestgjafa.

Frekari upplýsingar um hvernig senda á greiðslubeiðni samkvæmt upplifunartryggingunni er að finna í upplýsingunum hér að neðan.

Lönd sem taka þátt

Tryggingarvernd upplifunartryggingar okkar nær til gestgjafa um allan heim nema í lögsagnarumdæmum þar sem bandarísk viðurlög gilda.

Japönsk upplifunartrygging er veitt samkvæmt sérstakri tryggingu hjá Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Mismunandi vátryggingarfjárhæðir og skilmálar geta átt við.

Hvenær hefst og endar tryggingarverndin?

Gildistími tryggingarinnar sem er að baki upplifunartryggingunnar hófst 31. júlí 2022 og rennur út 31. júlí 2023.

Fyrir hvern er tryggingin?

Upplifunargestgjafar njóta verndar upplifunartryggingarinnar ef atvik sem leiða til lagalegrar bótaábyrgðar vegna líkamstjóns eða kröfu vegna eignatjóns koma upp meðan á upplifun gestgjafa stendur innan gildistíma tryggingarinnar.

Upplifun merki afþreying í boði upplifunargestgjafa sem er aðgengileg í gegnum vefsíðu eða app Airbnb.

Upplifunargestgjafi merkir einstakling eða lögaðila sem hefur fengið samþykki til að skrá upplifun á vefsíðu Airbnb eða í appinu.

Innan þessarar skilgreiningar merkir upplifunargestgjafi einnig:

i) þriðji aðili sem setur saman ferðaáætlun eða skipuleggur eina eða fleiri upplifanir fyrir gesti Airbnb, jafnvel þótt viðkomandi bjóði hana ekki beint, og

ii) samgestgjafi sem veitir þjónustu í tengslum við upplifun og tilteknir þriðju aðilar sem semja við upplifunargestgjafa um að útvega aðstöðu í tengslum við upplifun.

Takmörkun ábyrgðar

Upplifunartryggingin okkar veitir vátryggingarvernd fyrir allt að JPY 100.000.000 í hvert skipti.

Hvað heyrir ekki undir upplifunartrygginguna?

Upplifunartrygging undanskilur aðallega:

 • Ábyrgð vegna vísvitandi verknaðar gestgjafans
 • Ábyrgð vegna stríðs, stríðsrekstur erlends ríkis, byltingar, uppreisnar, borgaralegrar óreiðu eða vopnaðrar uppreisnar
 • Ábyrgð vegna ættingja á heimili gestgjafa
 • Ábyrgð vegna líkamlegrar fötlunar sem starfsmaður gestgjafans verður fyrir við vinnu fyrir gestgjafann
 • Ábyrgð vegna frárennslis eða útblássturs
 • Ábyrgð aukin með sérstöku samkomulagi vegna tjóns milli gestgjafa og annarra
 • Áhætta vegna kjarnorku, asbests eða mengunar
 • Starfstengd áhætta
 • Ábyrgð vegna eignarhalds, reksturs og viðhalds á flugfari eða bifreið, eða vegna eignarhalds og viðhalds á bát eða ökutæki fyrir utan aðstöðu
 • Ábyrgð á vörum eða matvælum og drykkjum sem eru ekki lengur í vörslu gestgjafa eða annarra muna sem eru ekki lengur í vörslu gestgjafa og eru utan aðstöðu
 • Ábyrgð vegna tjóns á efni sem á að útvega, o.s.frv.

Tryggingarkröfur

Láttu Airbnb vita tafarlaust ef þú verður áskynja um líkams- eða eignatjón sem kann að falla undir þessa vátryggingarvernd.

Þetta yfirlit yfir upplifunartrygginguna inniheldur ekki alla skilmála vátryggingarinnar. Hafðu samband við Aon Japan Ltd. og láttu fylgja með upplýsingar um aðgang þinn að Airbnb til að óska eftir afriti af tryggingarskilmálum.