Tillögur birtast þegar slegið er inn í leitarreitinn. Notaðu örvarnar upp og niður við yfirferð. Ýttu á „enter“ til að velja. Ef nokkur orð eru valin saman eru þau notuð sem leitarstrengur. Ef tillagan er hlekkur opnast sú síða í vafranum.
Leiðbeiningar

Þjónustugjöld Airbnb

Við innheimtum þjónustugjald þegar bókun er staðfest til að Airbnb virki snurðulaust og til að standa straum af kostnaði við þjónustu eins og þjónustuveri sem er opið allan sólarhringinn.

Gjaldskrá fyrir gistingu er tvenns konar: Skipt gjald og óskipt gjald gestgjafa.

1. Skipt gjald

Þetta er algengasta gjaldskráin og er gjaldinu skipt á milli gestgjafans og gestsins.

Þjónustugjald gestgjafa

Þjónustugjald flestra gestgjafa er 3% en sumir greiða meira, þar á meðal:

  • Gestgjafar með eignir á skrá á Ítalíu
  • Gestgjafar með ofurstranga afbókunarreglu

Gjaldið er reiknað miðað við millisamtölu bókunarinnar (gistináttaverði ásamt ræstingagjaldi og gjaldi fyrir viðbótargesti, ef við á, en fyrir gjöld Airbnb og skatta) og það er dregið sjálfkrafa af útborgun til gestgjafans.

Til að skoða þjónustugjaldið fyrir bókun:

  1. Opnaðu færsluskrá
  2. Veldu bókunarkóðann
  3. Finna má þjónustugjald Airbnb undir útborgun

Gestagjald

Þjónustugjöld gesta eru flest lægri en 14,2% af millisamtölu bókunarinnar (gistináttaverði ásamt ræstingagjaldi ásamt gjaldi fyrir viðbótargesti, ef við á, en að undanskildum gjöldum Airbnb og sköttum). Gjaldið fer eftir ýmsum þáttum og er sýnt á greiðslusíðunni áður en þú bókar svo að þú vitir hverju þú getir gert ráð fyrir. Í sumum tilvikum lækkar þjónustugjald gesta Airbnb að þriðja mánuði loknum fyrir gistingu sem varir lengur en þrjá mánuði.

2. Óskipt gjald gestgjafa

Samkvæmt þessari gjaldskrá er heildargjaldið dregið frá útborgun til gestgjafans. Yfirleitt nemur það 14-16% en gestgjafar með ofurstranga afbókunarreglu gætu greitt meira og gjöld fyrir langdvöl gætu verið lægri.

Gjaldið er áskilið fyrir hefðbundnar gistieignir eins og hótel, þjónustuíbúðir o.þ.h. sem og gestgjafa með hugbúnaðartengingu (nema meirihluti skráninga viðkomandi séu í Bandaríkjunum, Kanada, Bahamaeyjum, Mexíkó, Argentínu, Taívan eða Úrúgvæ).

VSK

Lög hvers lögsagnarumdæmis ráða því hvort VSK sé innheimtur af ofangreindum gjöldum. VSK er innifalinn í innheimtu þjónustugjaldi, þar sem hann er lagður á.

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þjónustugjöldum okkar hvenær sem er og munum tilkynna allar breytingar fyrir fram áður en þær taka gildi. Gjaldskrárbreytingar hafa ekki áhrif á bókanir gerðar fyrir gildistöku gjaldskrárbreytinganna.

Var þessi grein gagnleg?

Greinar um tengt efni

Fáðu aðstoð í tengslum við bókanir, aðganginn þinn og fleira.
Innskráning eða nýskráning