Stökkva beint að efni
  Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum
  Fréttir af COVID-19
  Þú getur breytt eða hætt við bókun í stjórnborðinu. Opnaðu úrræðamiðstöðina vegna spurninga varðandi 250 milljón Bandaríkjadala aðstoð til gestgjafa sem hafa orðið fyrir afbókunum.

  Hvar sé ég tekjur mínar af Airbnb vegna skatta?

  Þú getur alltaf notað aðganginn þinn að Airbnb til að skoða tekjur, hvort sem þú vilt sjá ítarlegar upplýsingar um tiltekna færslu eða stöðuskýrslu.

  Þú berð ábyrgð á að ákvarða skattskylda upphæð, af heildartekjunum þínum, sem þú gefur upp á skattskýrslunni þinni. Við mælumst til þess að þú leitir til skattráðgjafa ef þú þarfnast aðstoðar við að draga frá frádráttarbærar tekjur.

  Færsluskrá

  Færslur má sía eftir útborgunarmáta, skráningu og dagsetningum í færsluskránni þinni. Á færsluskránni koma fram allar færslur sem hefur verið lokið, og á eftir að ljúka, auk möguleika á að skoða vergar tekjur.

  Nánari upplýsingar um hvernig færsluskráin virkar.

  Tekjuyfirlit í árslok (aðeins í BNA)

  Allar útborgaðar færslur á almanaksárinu koma fram á tekjuyfirlitinu þínu, bæði hreinar og vergar tekjur. Innifalið í vergum tekjum er allur frádráttur vegna staðgreiðslu skatta og leiðréttingar sem gætu hafa lækkað útborgun á árinu. Þessar upphæðir geta nýst við að gefa upp tekjur í skattskýrslu. Tekjuryfirlit fyrir umrætt ár verður tilbúið í lok janúar.

  Tekjuyfirlitið er eins og er aðeins hægt að sjá í USD. Tekjuyfirlitið sýnir gengið sem var í gildi á færsludeginum ef þú fékkst greitt út í annarri mynt.

  Fékkstu þá aðstoð sem þú þurftir?
  Ertu til reiðu að taka á móti gestum?
  Taktu næsta skref til að afla tekna með heimilinu þínu.
  Frekari upplýsingar